Gabry Vanderveen
Vanderveen.jpg

Gabry Vanderveen is docente criminologische vaardigheden en Aard, omvang en schade van criminaliteit. Ze doceert dit aan het instituut voor strafrecht en criminologie te Leiden. Verder begeleidt ze ook scriptiestudenten, ze is lid van de masterexamencommissie, coördinator van LLP-criminologie en lid van de facultaire klankbordgroep digitale onderwijsomgeving. Ook internationaal is Vanderveen actief in de themagroep Visual Sociology van de International Sociological Association. Verder coördineert Vanderveen ook dergelijke interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Naast haar werk aan de Universiteit van Leiden doet Vanderveen ook aan onderzoek en training en advies geven op het gebied van beeldmateriaal in de opsporing en strafrechtsketen.
(Bron: http://www.law.leidenuniv.nl/org/strafrechtencriminologie/medewerkers/vanderveengng.html)

Vragen:
1. Van waar komt uw interesse om een artikel te schrijven over graffiti?
2. Hoe is uw samenwerking met Funda Jelsma tot stand gekomen?
3. Waarom is er geen samenwerking met de gemeente Leeuwarden? Zij schreven toch ook al eerder een werk/ rapport omtrent graffiti?