Externe Veiligheid

Externe veiligheid, in eerste instantie belichaamd door het leger, wordt voorna‐
melijk gezien in functie van het beschermen (en verwerven) van grondgebied van
een soevereine staat. Externe veiligheid wordt geassocieerd met situaties van oor‐
log waarbij de meest diverse en vergaande geweldvormen mogelijk en soms zelfs
noodzakelijk geacht worden.