Evaluatie + mijn werkbestand

Mijn evaluatie

- Hoe is deze sadan opdracht in zijn geheel gelopen voor jou?

Voor mij is het begin moeilijk verlopen, ik vond het nogal een ingewikkelde opdracht. Naarmate de tijd vorderde kreeg ik ook meer inzicht in de opdracht en verstond ik meer en meer de opdracht. Het maken van de site vond ik echt een leuke ervaring. Het was veel werk, maar als je het eindresultaat ziet is het wel de moeite waard geweest.

- Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken?

Toen ik een artikel gevonden had, ben ik beginnen rondkijken. Toen ik zag dat er eigenlijk twee soorten externe en interne veiligheid zijn ( de ene gaat over het werken met gevaarlijke gassen en de andere gaat over mijn artikel). Ik heb wel voldoende info gevonden op het internet en ook informatie in de bibliotheek van VIVES, maar deze was eerder beperkt. Ik heb niet gezocht in mijn andere beschikbare bibiotheken en deze kan ik eventueel nog raadplegen.

- Wat moet je nog verder trainen?

Ik moet vooral het werken met excel nog verder trainen. Vroeger heb ik ook al met excel gewerkt en ook dan al was dat niet echt mijn sterkste punt. Ik ga nog enkele oefeningen moeten maken. Ook het refereren kan nog beter, maar dit is doorheen de opdracht duidelijker geworden.

- Waar ben je sterk in?

Ik ben vooral sterk in het gebruik van Word. Ook het gebruiken van Powerpoint vind ik niet erg. Ik werk al zeer lang met Powerpoint dus dit zou normaal geen problemen moeten geven.

- Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven?

Ik heb uiteraard het gebruik van wikidot leren kennen. Ik wist zelfs niet dat dit bestond. Ik vond het een leuke ervaring om daarmee te werken. Ik vond het ook leuk om de andere werken van de projectleden te zien, zo kon je kijken of je goed op weg was. Wat me zal bijblijven is vooral het gebruik van wikidot en het eindresultaat van onze site. Ik vind dat deze best gezien mag worden.

- Heb je eventueel tips om bepaalde (deel)opdrachten anders te formuleren ? Of zijn er nieuwe (deel-)opdrachten nodig voor belangrijke of interessante informatievaardigheden die niet of te weinig worden ingeoefend ?

Misschien het verbeteren van de uitleg bij de verschillende stappen. Ik vond het begin wat moeilijk omdat ik niet echt het eerste deel begreep. Dit was bij enkelen zo. Voor de rest vond ik de opdracht wel gestructureerd en duidelijk.

Mijn werkbestand vind je hier