Europol Decision

De Europol-overeenkomst werd op 6 april 2009 vervangen door het besluit van de Raad in verband met de Europese Politiedienst. Dit besluit hield in dat er meer bevoegdheden werden toegewezen aan Europol en het omzetten van Europol naar een formeel EU-agentschap. Bij dit besluit werd ook bepaald dat het Europees Parlement meer controle en overzicht kreeg.

im-watching-you.jpg