Etnografische Methode

"Op een systematische methode om, door bestudering van plaatselijke attitudes, en niet het minst talige attitudes, verschillende bevolkingsgroepen te onderscheiden."