Empirisch

"op ervaring, bevinding gegrond en daaruit voortvloeiend"