Eigen Werk

* Powerpoint

Mijn PowerPoint vindt u hier.

* Excel

Mijn Excelopdracht vindt u hier.

* Synthese

Inleiding: effectief cameratoezicht vereist bekendheid bij het publiek.

Hier onderbouwd men de keuze van hun onderzoek aan de hand van voorbije onderzoeken en de onduidelijkheid rond de resultaten ervan. De vraagstelling wordt voor de eerste maal aangekaart: ‘De vraagstelling is derhalve tweedelig: 1. In hoeverre zijn gebruikers van een openbare ruimte op de hoogte van de aanwezigheid van camera’s ter plekke? 2. Leidt de veronderstelde aanwezigheid van camera’s tot een sterker gevoel van veiligheid?

Theorie: hoe werkt effectief cameratoezicht?

Eerst en vooral kaart men het objectief en het subjectief veiligheidsgevoel aan.
Later gaat men over in de veronderstelling dat men personen in beeld kan indelen. Ik concludeer dit onder 3 veronderstellingen:

- Mensen zijn zich bewust van het feit dat op een bepaalde locatie camera’s zijn;
- Wanneer potentiële daders zich bewust zijn van het feit dat op een locatie camera’s zijn, zullen zij de pakkans hoger inschatten en wellicht daardoor besluiten van het plegen van het delict op die locatie af te zien (objectieve veiligheid)
- Wanneer mensen (al dan niet terecht) menen te weten dat er ergens camera’s aanwezig zijn, voelen zij zich daardoor veiliger (subjectieve veiligheid)

Onderzoek: Onderzoeksopzet en dataverzameling.

Men stelt dat er twee locaties nodig zijn. Een onderzoek locatie en een referentielocatie. Maar er is wel geen sprake van een experimentele onderzoeksopzetting. Dit wil zeggen dat men de referentielocatie evenzeer zal ondervragen als de onderzoek locatie.
Men gaat een winkelstraat met en zonder camerabewaking ondervragen. Allebei voldoen ze aan bepaalde criteria. Alles wordt onderbouwd op een objectieve manier.
De onderzoeksuitkomsten worden zeer mooi weergegeven in tabellen en percentages. Ook worden alle mogelijke uitkomsten en opvallendheden bekeken en geëvalueerd.

Resultaten

Hier wordt alles mooi uitgezet. Elk verkregen resultaat krijgt zijn uitleg en commentaar. Ook worden zij vergeleken met de uitkomsten van het onderzoek van Geelhoed.
Discussie
Dit onderdeel is een mooi slot. Elk ondervonden aspect wordt aan de hand van andere bevindingen en tegenstrijdigheden herhaalt. Zo weet je welke resultaten van het onderzoek je met een korrel zout moet nemen en welke niet. Ook kaarten ze opnieuw de veiligheidsgevoelens aan.
Ze sluiten het onderzoek/artikel af met de conclusie dat er altijd verbetering mogelijk is in het camerabeleid of dit nu op apparatuur is of op de wetgeving er rond.

Literatuur

De titel zegt het zelf. Hier worden alle bronnen mooi weergegeven volgens de maatstaven van het refereren.

* Evaluatie

Wegens het anders te groot worden van deze pagina vindt u mijn evaluatie hier.

* Werkbestand

Mijn werkbestand vind je hier.
Let op! Dit is niet aangevuld naarmate ik verder in de opdrachten kwam. Dit is een zeer vroege versie.