Een Synthese & Een Powperpointvoorstelling
Synthese

The end of organized crime in the European Union bespreekt vooral de rol van Europol. Wie/wat is Europol eigenlijk?
Europol staat voor Europese Politie. In tegenstelling tot de nationale politie heeft Europol geen uitvoerende bevoegdheden. Het is vooral de bedoeling om informatie uit te wisselen tussen de lidstaten en hun samenwerking te optimaliseren zodat georganiseerde criminaliteit kan tegengegaan/bestreden worden.
Europol mag wel actie ondernemen wanneer (een) lidsta(a)t(en) getroffen worden van een ernstige vorm van georganiseerde internationale criminaliteit. Voorbeelden hiervan zijn mensenhandel, witwassen van geld, illegale drugshandel enzovoort.

The europol decision and its political context
Een discussiepunt in het artikel is het feit dat in the Europol Decision beslist werd dat Europol een orgaan wordt van de Europese Unie. Dit wil zeggen dat de algemene regels en procedures moeten gerespecteerd worden. Dat houdt ook in dat het Europees Parlement begrotingscontrole zal uitvoeren omdat de dienst gefinancierd wordt door de begroting van de Europese Unie. De vroegere situatie zag er als volgt uit: Er was de Europese Gemeenschap die een eerste pilaar was, de pilaar van economie en handel. Daarnaast stond de Europese Unie die de tweede en derde pilaar bevat. De tweede pilaar stond dan voor buitenlandse zaken/politiek en de derde voor justitie en binnenlandse zaken.

De Europol Decision verschuift de aandacht van de Europese politionele samenwerking van georganiseerde misdaad naar ernstigere vormen van criminaliteit. Door deze verschuiving begint men het belang van de concepten van het criminaliteitsbeleid te begrijpen. Om dit even te duiden: Terrorisme wordt gezien als een ernstigere vorm dan georganiseerde criminaliteit. Men moet rekening houden dat de schade op veel vlakken terug te vinden is, zowel op politiek, reputatie, menselijk en nog andere vlakken.

Sovereigntist ambivalence
Er waren wat problemen toen Europol als orgaan van de EU beschouwd werd met de Council Decision. Het grootste was dat Europol het moeilijk had met andere lidstaten bij te staan die te maken hadden met nieuwe vormen van criminaliteit, zoals computercriminaliteit of de vormen van criminaliteit die minder prioritair waren. Het was een ambivalentie: eerst de nieuwe criminaliteit bestrijden of eerst de prioritaire vormen?
Verder werd nog eens het feit dat Europol gefinancierd word door het Europees Parlement in de verf gezet door de Europol Decision.
Ook werd beslist dat georganiseerde criminaliteit die ook ernstig is onder de bevoegdheid van Europol blijft. Er worden wel verschillende categorieën onderscheiden: ernstige strafbare feiten, ernstige vormen van criminaliteit en terrorisme en ernstige vormen van internationale criminaliteit.

Serious and organized in relation to state capture and elite crime
In alle lidstaten zijn de politieke zorgen verdeeld. Wel zijn de meesten het er over eens dat de derde pilaar van de EU het minste zorgen baart. De zorgen die er zijn worden meestal gecreëerd door het cultureel verleden van een land. In Italië bijvoorbeeld, zou er meer maffia aanwezig zijn wat in andere landen compleet het geval niet is. Zij hebben het idee dat criminaliteit 'georganiseerd' is en dat dat dan een elite-misdaad is.
De vraag komt er hoe we Europese criminaliteit het best kunnen plaatsen. We kunnen zeker bevestigen dat het niet alleen over noord en zuid gaat. Wel is er een sterke oosterse dimensie.

PowerPoint

De PowerPointpresentatie van de tekst 'the end of organized crime in the European Union' van Nicholas Dorn vind je hier.