Eddy De Raedt

De eerste specialist inzake mijn thema is Eddy de Raedt, Hij is hoofdcommissaris en hoofd van de directie strijd tegen criminaliteit tegen goederen. Hij is zeer bekend in dit milieu en hielp dus ook met de verzameling van gegevens voor dit artikel.
Zijn publicaties vindt je
Hier

918bc038-c7d4-11e2-88d0-6f9f811d94ba_original.jpg?maxheight=416&maxwidth=568

Mijn vragen aan de hier Eddy De Raedt vind op deze pagina vragen aan specialisten