Drie Vragen Aan A. Fatic En S. Peers

De vragen die ik zou stellen aan Aleksander Fatic zijn:

  1. Hoe zou u de wereld zien zonder criminaliteit?
  2. Welke maatregelen moeten nog genomen worden om criminaliteit nog meer tegen te gaan?
  3. Hoe denkt u erover wanneer men zegt dat criminelen een grote rol speelden bij de macht van politieke leiders in sommige landen van de EU?

De vragen die ik zou stellen aan Steve Peers zijn:

  1. Wanneer u spreekt over het feit dat u geen verbetering ziet in het toezicht van het Europees Parlement, hoe kan het toezicht dan wel verbeterd worden?
  2. Wat is de reden dat u niet geloofd in the Council Decision (Raadsbesluit)?
  3. Wat stelt u voor om te verbeteren in the Council Decision (Raadsbesluit)?
vraagteken.gif