de modetermen voorbij: Synthese + PowerPoint

Hier vind u mijn synthese terug.

1 . Inleiding:

In de tekst die ik koos geven ze de uitleg hoe de integrale veiligheid is ontstaan en hoe je er perfect meer kan weken. Ze geven het voorbeeld van de preventie keten en van de preventiepiramide. Maar eerst gaan we eens kijken hoe de integrale veiligheid hier in België is ontstaan.

2. Geschiedenis integrale veiligheid.

De term Integrale veiligheid hebben wij Belgen van de Nederlanders over genomen. De oorsprong van het concept integrale veiligheid komt dus uit Nederlandse veiligheidheidrepportages. En hebben wij hier in België geïntroduceerd als een natuurlijke evolutie van het lokale bestuurlijke preventiedienst die wel al bestond in de jaren ’90 en tot stand werd gebracht door toedoen van de veiligheid- en samenlevingscontracten.

3. Integraal Veiligheidsbeeld.

Het onderwerp integraal veiligheidbeleid situeert zich met andere woorden op meerdere domeinen van het brede concept veiligheid. De Minister van Binnenlandse zaken en justitie, concentreren zich vanzelfsprekend op de openbare of politionele veiligheid. Maar natuurlijk raken ze ook aan andere facetten. Naast een politionele luik waar (Openbare orde,criminaliteit,overlast enzo voort). Maar hebben ze ook gedacht voor Fysieke veiligheid: waar verkeer,ruimtelijke ordening,leefbaarheid, netheid en zoveel meer onder valt. Het derde dat ze voor gekeken hebben is voor de sociale veiligheid: waar welzijn en cultuur,integratie,jeugd- en sportbeleid, enz onder vallen.

4. De veiligheidketen

Je hebt twee schema’s om risico’s weg te kunnen nemen. Een van de schema’s is de Veiligheidsketen. Waar alles begint met Proactie dan overschakelt naar preventie om zo naar preparatie te gaan vervolgens naar repressie en om af te sluiten met de nazorg.

5. De Veiligheidspiramide

Het EMV of te wel het expertisecentrum maatschappelijke veiligheid. Geeft de voorkeur aan de veiligheidpiramide als refrentiekader voor de uitbouw van een preventie en veiligheidsbeleid en model voor de integrale aanpak van onveiligheid.
De grondstructuur van de piramide vertrekt van de bassispanningen tussen bestraffing en controle enerzijds. In tegenstelling tot de veiligheidsketen,wordt de continuüm verticaal georiënteerd. Zo komt curatie bovenaan en welzijn onderaan.
De vorm en bouw van deze piramide drukt op een geslaagde hiërarchische structuur, waarbij de verschillende onderscheiden niveaus telkens in relatie staan tot de bredere maatschappelijke context. De piramide maakt op die manier drie zaken mogelijk. Ordening van preventiemaatregelen,verruiming naar de context en oriëntatie op de deze context. Met als doel een integrale en positieve preventiebenadering.

6. het voetbalteam volgens Hans Boutellier.

Hans Boutteier beschrijft de complexe verhouding en afstemming tussen de verschillende partners in de lokale veiligheidszorg. Hij ziet het als een opstelling van een voetbalploeg, dat sterk in de verdediging is verdrongen. In de verdediging spelen die zich bezighouden met risico’s (politie,voetbalstewards,enz). Op het middenveld staan de instituties waarvoor veiligheid een afgeleide functie is(bv onderwijs,de hulpverlening, enz). En ten slotte hebben we nog de aanvallers, die bemand zijn door burgers en de sociale banden die zij aangaan. Maar de grootste vraag is dan wie is er de coach of de kapitein van de ploeg?

Mijn PPT vind u hieronder bij bestanden terug