Crime and victim survey

Een bevraging die tracht een algemeen profiel van zowel dader als slachtoffer samen te stellen.