Contextualisering

Juridische context

Belgisch Staatsblad:

Soort publicatie Aantal
Wetteksten 18
Reglementen 0
Decreten 16
Omzendbrieven 30
Besluiten 232

Voorbeeld:
10 MAART 2004. - Ministerieel besluit tot erkenning van de V.Z.W. « Opleidingscentrum van de Brusselse <Brandweer> » als Provinciaal opleidingscentrum voor de openbare brandweerdiensten

Juriwel:

Soort publicatie Aantal
Besluiten 8

Voorbeeld:
05/06/2009 - Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S.22/09/2009)

Justel:

Soort publicatie Aantal
Wetteksten 26
Decreten 7
Omzendbrieven 1
Besluit 182

Voorbeeld:
29 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot het verlenen van een subsidie aan de "Koninklijke Nationale Kas van Onderlinge Hulp der brandweerlieden van België"

Politieke context

Wie is er bevoegd?

Minister van Binnenlandse zaken is bevoegd voor de brandweer. Hieronder zult u twee artikels vinden die gelinkt zijn aan mijn thema.

Minister van Binnenlandse Zaken 2011, Annemie Turtelboom

Minister Turtelboom stelt nieuwe voertuigen en brandweerboot voor in Lomme (12 oktober 2011). Het belang van Limburg.

Artikel vindt u hier

Minister van Binnenlandse zaken 2013 Joëlle Milquet

Hrt (27 juli 2013). Brandweer moet nachtsirenes gebruiken van minister. De Standaard.

Artikel vindt u hier

De minister vindt dat de brandweer tijdens de nachtelijke oproepen zijn sirenes moet gebruiken. De minister heeft het hier wel, na geklaag van buren en politici, over nachtsirenes. Deze mogen niet meer dan 95dB bedragen.

Minister van Binnenlandse Zaken (2013). Eenmaking van het statuut van de brandweer.[Persbericht]. Brussel.

Persbericht vindt u hier

Welke actoren participeren bij een ramp of brand?

  • De brandweer
  • De civiele bescherming (indien er manschappen tekort zijn)
  • De politie
  • Medische sector