Consensussamenleving

Een consensussamenleving is een samenleving waar eenstemmigheid en eensgezindheid centraal staat.