Community Policing

Community policing legt in hoofdzaak een band tussen politie en bevolking : het houdt in dat de politie sociaal goed geïntegreerd is en in de eerste plaats beantwoordt aan de behoeften van de bevolking en er mee samenwerkt.