Bronnen uit mijn artikel

Andere werken geschreven door mijn auteurs:

Peter Marks

Beschikbaar in de HUB-KAHO Centrale Bibliotheek(HUBrussel)

Dietz, F., Heijman, W., Marks, P. (red.) (2004) Toegepaste micro-economie. Bussum: Coutinho.

Beschikbaar in de bibliotheek van de campus VIVES Kortrijk

Nooteboom, S., Marks, P., (2010) Adaptive Networks as Second Order Governance Systems. Systems Research And Behavioral Science, 27(1), 61-69.

Robin Blokland

Geen andere werken geschreven. Enkel zijn eindwerk in 2006.

Blokland, R., (2006). Vurige ronden [Eindwerk]. Rotterdam: Erasmus Universiteit

Andere werken geschreven door enkele sterauteurs:

Geert Teisman

Beschikbaar in de bibliotheek van de campus VIVES Kortrijk

Teisman, G.R., Klijn, E.H., (2002) Partnership arrangements: Governmental rhetoric or governance scheme?. Public Administration Review, 62(2), 197-205.

Teisman, G.R., Models for research into decision-making processes: On phases, streams and decision-making rounds. Public Administration, 78(4), 937-956.

Peter Hupe

Beschikbaar in de bibliotheek van de campus VIVES Kortrijk

Hupe, P.L., (2000) Changing public sector values. Governance-an International Journal Of Policy And Administration, 13(1), 105-107.

Beschikbaar in de bibliotheek van KULeuven Sociale Wetenschappen

Hupe, P.L. (2000). Publiek onderhandelen : een vorm van eigentijds besturen. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Vanwaar komen mijn bronnen?

Titel Locatie Genre
Van klassieke rampen naar moderne crisis De verwijzing naar de site vindt u hier e-bron/PDF-bestand
Beslissen over voetbalvandalisme. Een permanent probleem. KULeuven Rechtsgeleerdheid Boek
Offerte Project Inrichting Landelijk Kwaliteitsbureau Brandweer en Rampenbestrijding Niet Gevonden Offerte
Publieke besluitvorming KULeuven Sociale Wetenschappen Verzamelwerk
Publiek onderhandelen, een vorm van eigentijds besturen. Belgisch Parlement/KULeuven Sociale Wetenschappen Verzamelwerk
Agendas, alternatives, and public policies KULeuven Sociale Wetenschappen: SBIB Sociale wetenschappen Boek
Ambiguity and choice in organizations KULeuven Psychologische-Pedagogische Wetenschappen/KULeuven Economische en bedrijfswetenschappen Boek
A primer on descision making. How descisions happen. KULeuven Sociale wetenschappen/ KULeuven Economische en bedrijfswetenschappen Boek
Rampenbestrijding: de veiligheidsketen gesmeed, beleidsnota rampenbestrijding 2000-2004 De verwijzing naar de site vindt u hier Beleidsnota
Kabinetsstandpunt Vuurwerkramp De verwijzing naar de site vindt u hier Kabinetsstandpunt
Organisatie- en Formatierapport DG Veiligheid Niet Gevonden Rapport
Wijziging arbeidsomstandighedenregeling Staatscourant Artikel
Wet rampen en zware ongevallen Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement Boek
Complexe besluitvorming. Een pluricentrisch perspectief op besluitvorming over ruimtelijke investeringen KULeuven Sociale Wetenschappen: SBIB Sociale Wetenschappen Eindwerk
Publiek management op de grens van chaos en orde Opleidingsinstituut van de Federale Overheid Boek
Concept voorbereidend projectvoorstel voor de vergadering van de commissie Veiligheid van de VNG Niet Gevonden Projectvoorstel
www.nvbr.nl De verwijzing naar de site vindt u hier Site