bronnen uit artikel

Andere artikels van de auteur Tom Vander Beken

Bibliotheek Gent Zuid
Vander Beken, Paoli en Zoutendijk (2012)…Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit. Gent: Academia Press.

Campus Kortrijk
Vanderbeken, T. (1999). Forumkeuze in het internationaal strafrecht: verdeling van misdrijven met aanknopingspunten in meerdere staten. Antwerpen: Maklu.

Enkele andere artikels van sterauteurs ( Easton Marleen en Jelle Janssens)
Carmen, Easton en Pieters (2008). De actoren van het integrale veiligheidsbeleid. Brussel: Politeai.

Easton, den Boer en Janssens, (2010)… Blurring military and police roles. Den Haag: Eleven international publishing.

Bronnenlijst:

Titel bron Plaats Soort bron
When two become one. Interna land external securitisations in Europe. Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
The European Security Strategy. A Global Agenda for Positieve Power. KU Leuven Boek
The Functions of the Police in Modern Society. Niet gevonden Boek
Data Protection in EU and US Criminal Cooperation. A Substantive Law Approach to the EU Interna land Transatlantic Cooperation in Criminal Matters between Judicia land Law Enforcement Authorities HUB- KAHO centrale bibliotheek Brussel Eindwerk
Striving for symmetry. Constabularisation, security and securite complexes. HO Gent Hoofdstuk uit boek
Epilogue. Concluding notes on the convergence between military and police roles. KU Leuven Vaktijdschriftartikel
Constabularisring en militarisering. Groeien politie en krijgsmacht naar elkaar toe? Campus Kortrijk Boek
Policing the Risk Society. Niet gevonden Boek
Armed Servants. Agency, Oversight and Civil-military Relations. Niet gevonden Boek
De geschiedenis van de Nederlandse politie. KU Leuven Boek
Combating pirates off the coast of Somalia. Current legal challenges Belgisch Parlement ( Bib) Vaktijdschriftartikel
The Panama invasion revisited. Lessons for the use of force in the post cold war era. Campus Kortrijk Vaktijdschriftartikel
Uniforms without uniformity. A critical look at European standards in policing. Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
The Professional Soldier. A Social and Political Portrait. KU Leuven Boek
Blur the boundaries! Policing in comtemporary peace operations. KU Leuven Hoofdstuk uit boek
Civilised coercion, militarised la wand order. KU Leuven Hoofdstuk uit boek
Internationale piraterij. Naar een supranationale rechtsgang? Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
Between police and the military. The new security agenda and the rise of gendarmeries. Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
Krijgsmacht en samenleving. Klassieke en eigentijdse inzichten. Niet gevonden Boek
Is international travel per se suspicion of terrorism? The dispute between the United States and European Union over passenger name record data transfers. Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
Guantanamo Bay: the legal black hole. Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
Forumkeuze in het international strafrecht. De verdeling van misdrijven met aanknopingspunten in meerdere staten. Campus Kortrijk Boek
Civilian Control of the Military. Theory and Cases from Developing Countries. Niet gevonden Boek
Militarisering van politiefuncties in postconflictgebieden. Is er een plaats voor de civiele politie bij gemengde vredesoperaties? Universiteit Gent ( Bib) Vaktijdschriftartikel
Politiek- filosofische reflecties over grensvervaging tussen leger en politie. Universiteit Gent ( Bib) Vaktijdschriftartikel