Bronnen artikel

Andere werken Alexandra De Moor en Gert Vermeulen

Beschikbaar in VIVES Campus Kortrijk:

De Bondt, W., & De Moor, A. (2009). De Europese metamorfose? De implicaties van het Verdrag van Lissabon voor het Europees strafrecht. Panopticon, (1), 36-44.

Beschikbaar in HUB-KAHO Centrale Bibliotheek:

De Ruyver, B., Vermeulen, G., & Vander Beken, T. (1995). Internationale samenwerking in strafzaken en rechtsbescherming : pleidooi voor een geïntegreerde nationale en internationale benadering. Brussel: Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, 1995.

Sterauteurs

Bruggeman, W. (2005). Een visie op de toekomst van Europol. Orde van de dag (2), 15-23.

Van Duyne, P.C., & Vander Beken, T. (2009). The incantations of the EU organised crime policy making. Crime, Law & Social Change (51), 261-281.

Bronnen

Titel Vindplaats Soort bron
Policing the European Union KULeuven Rechtsgeleerdheid Boek
De toekomst van Europol. Gewild of gedoogd? Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
Security versus Justice? Police and Judicial Coopoeration in the European Union. Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement Boek
De Europese metamorfose? De implicaties van het Verdrag van Lissabon voor het Europees strafrecht. VIVES Campus Kortrijk Vaktijdschriftartikel
Readings on Criminal Justice, Criminal Law & Policing. KULeuven Boek
The end of organized crime in the European Union. Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
OCTA 2006: the unfulfilled promise. Niet gevonden Boek
The incantations of the EU organized crime Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
Europol: vernieuwen of verzanden? Niet gevonden Boek
Keizer in lompen. Politiesamenwerking in Europa. Belgisch Parlement Boek
De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van Europese agentschappen. Niet gevonden Vaktijdschriftartikel
European data collection on sexual offences against minors KULeuven Boek