Bronnen

1. Twee andere werken van mijn auteur

Titel Locatie Genre
Unequal networks. Spatial segregation, relationships and inequality in the city Op de campus VIVES - Kortijk Artikel
De buurt bindt niet : buren kunnen geen culturele verschillen overbruggen Op de campus VIVES - Kortijk Artikel

Referenties:

Artikel 1:
van Eijk, G. (2011). Unequal Networks: Spatial Segregation, Relationships and Inequality in the City. Journal of Urban Affairs, 33(5), 593-595.

Artikel 2:
van Eijk, G. (2010). De buurt bindt niet : buren kunnen geen culturele verschillen overbruggen. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 64(4), 14-17.

2. Twee sterauteurs en hun artikelen

Marco Van der Land:
1. Van der Land, M. (2007). Cursory connections: Urban ties of the new middle class. Urban Studies, 44(3), 477.

2. Van der Land, M. (2008). Next Steps in Choice-based Letting in the Dutch Social Housing Sector. International Journal of Housing Policy, 8(3), 317-328.

Evelien Van den Herrewegen:
1. Van den Herrewegen, E. (2011). Waarheidsaanspraken over 'onveiligheid' : de kloof tussen objectieve en subjectieve onveiligheid anders bekeken. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 32, 4-20.

2. Van den Herrewegen, E. (2011). Beleving onveiligheid is subjectief: negenproef. Gent universiteit, 26(1), 26-28.

3. Vanwaar komen mijn bronnen?

Titel Locatie Genre
The Effectiveness of Neighborhood Watch Niet gevonden Eindwerk
Veiligheidsbeleving en sociale controle in de grote stad Parlementair Informatiecentrum van het Vlaams Parlement Boek
Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. Op de campus VIVES - Kortrijk Artikel
Nodale orde. Veiligheid en burgerschap in een netwerksamenleving Vrij Universiteit Amsterdam Eindwerk
Burgerparticipatie op het vlak van veiligheid. Vrij Universiteit Amsterdam Eindwerk
Reactions to Crime: A Critical Review of the Literature National Criminal Justice Reference Dienst (NCJRS) Artikel
Safety: everybody’s concern, everybody’s duty? Questioning the significance of ‘active citizenship’ and ‘social cohesion’ for people’s perception of safety. Universiteit Gent Eindwerk
Waarheidsaanspraken over ‘onveiligheid’. De kloof tussen objectieve en subjectieve onveiligheid anders bekeken. Op de campus VIVES - Kortrijk Artikel
Hoe kunnen gemeenten de zelfredzaamheid van burgers bevorderen? Niet gevonden Jaarverslag
Modeling Fear of Crime and Perceived Victimization Op de campus VIVES - Kortrijk Artikel
Burgers voor/tegen burgers: buurtwachten in Nederland en hun verbindingen met bewoners, politie en gemeente. Op de campus VIVES - Kortrijk Boek
Policing and Neighbourhood Watch: Strategic Issues. Niet gevonden Boek
Veiligheid in veelvoud: beeld, beleid en realiteit in Rotterdams Oude Westen Op de campus VIVES - Kortrijk Boek
The Making of Active Citizens in Antwerp, Belgium. Vrij Universiteit Amsterdam Boek
Schoon, heel en werkzaam? Een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid. Op de campus VIVES - Kortrijk en in KHL Sociale School Heverlee Boek
Urban Danger Niet gevonden Boek
Issues of Citizen Involvement in Policing. Op de campus VIVES - Kortrijk Artikel
Civil Renewal and Community Safety: Virtuous Policy Spiral or Dynamic of Exclusion? Niet gevonden Artikel
The Theory and Research Behind Neighborhood Watch: Is it a Sound Fear and Crime Reduction Strategy? Niet gevonden Artikel
The Buffering Role of Social Ties with Neighbors. Op de campus VIVES - Kortrijk Artikel
Geen angst, maar onbehagen. Resultaten van een Q-studie naar subjectieve sociale onveiligheid. Op de campus VIVES - Kortrijk Artikel
Burgerparticipatie in lokale veiligheidsnetwerken. Over ‘nodale sturing’ en ‘verankerd pluralisme’. Op de campus VIVES - Kortrijk Artikel
De sociale cohesie voorbij. Actieve burgers in achterstandswijken Op de campus VIVES - Kortrijk Boek
Interpreting Fear, Crime, Risk and Unsafety: Conceptualisation and Measurement Op de campus VIVES - Kortrijk Eindwerk
Vertrouwen in de buurt Vrij Universiteit Amsterdam Artikel
Participation in Community Crime Prevention: Are Volunteers More or Less Fearful of Crime than Other Citizens? Niet gevonden Artikel