Bibliografie

Literatuur geraadpleegd door de auteurs van het artikel:

Berge, A.L.M. van den (2005). Evaluatierapport cameratoezicht Tweede Dorpsstraat Zeist. Zeist; Concernstaf gemeente Zeist.

Box, S., Hale, C., & Andrews, G. (1988). Explaining fear of crime. British Journal of Criminology, Delinquency and Deviant Social Behavior, 28, 340-356.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (2006). Handreiking Cameratoezicht. Uitgave 2006. Den Haag: CCV.

College Bescherming Persoonsgegevens (2004). Camera’s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde. Den Haag: Deltahaghe bv.

Ditton, J. (2000).Crime and the city. Public attitudes towards Open-Street CCTV in Glasgow. British Journal of Criminology, 40, 692-709.

Flight (2005a). Cameratoezicht is ingewikkeld, effectevaluaties dus ook. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 4, 3-28.

Flight, S. (2005b). Evaluatie cameratoezicht Wallen en Nieuwendijk, Amsterdam. Meting 2005. Amersterdam: DSP-Groep

Geelhoed, F. (2005). Verbeelde veiligheid: over effecten van cameratoezicht in het publieke domein. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 4, 3-28.

Honess, T. & Charman, E. (1992). Closed Circuit Television in Public Places: Its Acceptability and Percuived Effectiveness. Crime Prevention Unit Paper 35. London; Home Office Police Department.

Lanier, M & Henry, S. (1998) Essential Criminology. Oxford: Westview Press.

Pawson, R. en Tilley, N. (1997) Realistic Evaluation, Sage, London.

en nog vele anderen!