Berdieke Ooms

Ik ben Berdieke Ooms (18). Ik ben geboren in Gullegem en woon daar ook. Ik ben een eerstejaarsstudent Maatschappelijke Veiligheid in de Katholieke Hogeschool Vives. Daarvoor heb ik 6 jaar Latijn-Moderne Talen gestudeerd in de Pleinschool in Kortrijk.
Mijn hobby's zijn vooral de KSA in Gullegem waar ik hoofdleidster ben. Ook heb ik negen jaar piano gespeeld aan het Conservatorium te Kortrijk.

De bedoeling van deze site was om een artikel te kiezen in verband met ons projectwerk. Wij kregen Politiezone Grensleie toegewezen en we spitsten ons toe op het onderwerp 'grenscriminaliteit'. Het artikel dat ik verder uitgewerkt heb gaat vooral over criminaliteit.

De uitwerking van mijn basisartikel vind je hier.

Veel plezier!

Berdieke Ooms