Artikelinformatie

1. Referentie

Symons, L., Deklerck, J. Gelders, D., Pleysier, S. (2009). Onbekend, maar wel bemind. Inbraakpreventief advies in België. Tijdschrift voor Veiligheid, 8 (3), 3–16.

2. Korte inhoud

Het artikel behandelt het onderwerp woninginbraken dat in bepaalde zones in België nog steeds blijft terugkeren. Dit ondanks het gratis techno-preventief advies dat in België sinds midden de jaren 90 gratis kan aangevraagd worden. In dit artikel wordt een onderzoek hiernaar uit de doeken gedaan. Het lijkt er op dat mensen uit bepaalde bevolkingsgroepen, zoals laag geschoolden, benadeeld worden. Al geven diegene die al gebruik maakten van het techno-preventief advies aan dat zij zeer tevreden zijn hierover en ook effectief de maatregelen opvolgen. Het is hierdoor echter dat specifieke bevolkingsgroepen een verschuivingseffect waarnemen dat hun kant op komt.

3. Over het artikel

Titel: Onbekend, maar wel bemind. Inbraakpreventief advies in België.
Auteurs: Symons Leen, Deklerck Johan, Gelders Dave & Pleysier Stefaan.
Uit: Tijdschrift voor Veiligheid
Uitgeverij: BJu tijdschrijften
Jaar van uitgave: 2009
Genre: Artikel
Taal: Nederlands
Doelgroep: Dit artikel kan interessant zijn voor zowel mensen die zich bezighouden met de veiligheid als mensen die in dit omschreven worden als slachtoffer of potentieel slachtoffer. De tekst is niet eenvoudig geschreven maar toch goed verstaanbaar voor iemand die wat weet over het onderwerp van deze tekst.

4. Over de auteurs

Leen Symons:

Zij is beleidscoördinator en zonesecretaris van de lokale politie van politiezone HerKo. Haar voornaamste taak bestaat uit het opvolgen van dossiers voor de politieraad, het politiecollege en de zonale veiligheidsraad. Anderzijds staat zij in voor het uitwerken, opvolgen en evalueren van het zonaal veiligheidsplan. Wanneer je haar opzoekt in een database vind je enkel dit artikel terug maar gezien haar functie is dit ook wel normaal aangezien zij geen voltijds auteur is. Bij dit artikel en gezien het onderwerp was haar medewerking wel van belang.

Johan Deklerck:

Hij is professor Jeugdcriminologie aan de KU Leuven en is daar ook werkzaam op de dienst Studentenadviesdiensten. Wanneer je zijn naam opzoekt op internet verschijnen al snel vele artikelen omtrent criminaliteit en veiligheid. Johan Deklerck heeft al vele artikels op zijn naam staan en deze draaien allemaal rond de thema’s veiligheid, criminaliteit en problemen in de maatschappij.

Dave Gelders:

Hij is hoofddocent Overheidsmarketing en Externe Communicatie aan de Universiteit van Gent en coördinator Kwaliteitszorg en lector Departement Sociale School Heverlee. Dave Gelders lijkt veelal Engelstalige artikels te schrijven voor verscheidene magazines en tijdschriften.

Stefaan Pleysier:

Hij is docent Bachelor en Master in de Criminologische wetenschappen aan de KU Leuven en is tevens ook redactielid van verscheidene tijdschriften waaronder Panopticon. Stefaan Pleysier schrijft vooral artikels in tijdschriften samen met andere auteurs, waaronder ook onze leerkracht van Historische Benadering van de Maatschappelijke Veiligheid, Benedict Wydooghe.

5. Structuur

Het artikel is duidelijk om te lezen en goed verstaanbaar. Er is een duidelijke inleiding en er zijn mooi ingedeelde hoofdstukken in de tekst. Alles is gegroepeerd per onderwerp en dit maakt de tekst gemakkelijk te volgen. Er is een duidelijke en uitgebreide bronnenlijst en in de tekst staan ook voldoende verwijzingen naar de bronnen. Op het einde wordt het artikel duidelijk afgesloten met een uitgebreide conclusie.