Artikel Informatie

1. Referentie:Vanderveen, G., Jelsma, F. (2012). Kunst en/of criminaliteit. De ene graffiti is de andere niet. Tijdschrift voor Veiligheid, 11 (3), 3-19.

2. Details:
Titel: Kunst en/of criminaliteit. De ene graffiti is de andere niet.
Auteur: Vanderveen Gabry en Jelsma Funda
Datum: Artikel uit 2012
Uitgever: Boom Juridische uitgevers, Den haag
Vorm: Vaktijdschrift
Taal: Nederlands
Bron

3. Samenvatting:
Dit artikel onderzoekt of alle Nederlandse burgers graffiti als gelijk waarneemt, en zo niet welk onderscheid zij maken tussen graffiti en welk onderscheid er is tussen de mensen. Via een vragenlijst ging men op zoek naar de verschillende meningen van de burgers. De resultaten gaven duidelijk aan dat de mensen enorm verschillen in hun ideeën en opvattingen. Ook niet alle graffiti is hetzelfde volgens hen. Krabbels en markeringen worden gezien als vandalisme of overlast en kleurrijke afbeeldingen of tekeningen vind men dan wel weer mooi. Graffiti op huizen of auto’s is dan ook weer een overtreding maar wanneer het bijvoorbeeld in een skatepark te vinden is dan keuren ze het wel goed.

4. Auteurs:
Gabry Vanderveen:

Vanderveen.jpg

Gabry Vanderveen is docente criminologische vaardigheden en Aard, omvang en schade van criminaliteit. Ze doceert dit aan het instituut voor strafrecht en criminologie te Leiden. Verder begeleidt ze ook scriptiestudenten, ze is lid van de masterexamencommissie, coördinator van LLP-criminologie en lid van de facultaire klankbordgroep digitale onderwijsomgeving. Ook internationaal is Vanderveen actief in de themagroep Visual Sociology van de International Sociological Association.
Zelf studeerde Vanderveen Psychologie en rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Later zette ze haar rechten studies verder aan Erasmus Universiteit te Rotterdom. Verder coördineert Vanderveen ook dergelijke interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Naast haar werk aan de Universiteit van Leiden doet Vanderveen ook aan onderzoek en training en advies geven op het gebied van beeldmateriaal in de opsporing en strafrechtsketen.

Andere werken

Funda Jelsma:

Jelsma.jpg

Jelsma Funda is minder bekent dan Vanderveen. Kunst en/criminaliteit is het enige artikel die zij tot nog toe schreef. Jelsma is docente criminologie aan het instituut voor strafrecht en criminologie. Verder is wereld wijde web nog niets meer te vinden over Jelsma Funda.

Bronnen:
http://www.law.leidenuniv.nl/org/strafrechtencriminologie/medewerkers/vanderveengng.html
http://www.law.leidenuniv.nl/org/strafrechtencriminologie/medewerkers/jelsmaf1.html

5. Tekststructuur:

Er is een mooie structuur aanwezig in dit artikel. Het artikel start met een inleiding die duidelijk te onderscheiden valt van de andere stukken tekst. Bij iedere overgang van alinea is er een tussentitel aanwezig die de alinea’s interessanter maakt om te lezen. Ook de aanwezigheid van afbeeldingen en tabellen maakt de tekst leuker. Achteraan het artikel is er ook een literatuurlijst aanwezig. Naar het einde toe van het artikel kan de resultaten van het onderzoek terug vinden dit vind ik persoonlijk wel positief ook de discussie op het einde zorgen voor een mooi einde.