Artikel Bronnen

Andere werken van mijn auteurs

Gabry Vanderveen

Beschikbaar in de Vives bibliotheek campus Kortrijk.

Vanderveen, G., Koemans, M. (2012). Omgevingscriminologie 2.0. Criminologisch onderzoek in een virtuele omgeving. Tijdschrift voor criminologie, 373-387.

Verder zijn er nog twee werken aanwezig van Vanderveen maar deze zijn niet relevant voor mijn thema.

Funda Jelsma

Schreef verder nog geen andere werken.

Publicatie bespreking uit bronnenlijst

Whitford, M.J. (1991) Getting rid of graffiti. A practical guide to graffiti removal and anti-graf‐ fiti protection. New York: E & F N Spon.

Beschrijving:
De titels, de auteur en uitgeverij zijn iedere maal terug te vinden op de voor –en achterflap en ook in de colofon. Daarnaast is er op de voorflap ook nog een afbeelding te zien van een persoon die graffiti aan het verwijderen is. In de colofon zijn de verschillende adressen van de uitgeverij terug te vinden, net als de datum van de editie. Op de achterflap vinden we dan nog een uitleg over het boek zelf en ook een korte verwijzing naar drie andere boeken die ook beschikbaar zijn.

Trefwoorden/vaktermen:
- Defacement: vorm van vandalisme, beschadigen van uiterlijk en oppervlak van een gebouw, boek, kunstwerk, …
- Thoroughly: grondig
- Emphasize: benadrukken

Publicaties in de bronnenlijst

Titel Locatie Soort bron
Dealing with disorder. Social control in the post-industrial city. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Multilevel impacts of perceived incivilities and perceptions of crime risk on fear of crime. Isolating endogenous impacts. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
At the wall. Graffiti writers, urban territoriality, and the public domain. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Getting up. Subway graffiti in New York. Verwijzing naar het Internet E-bron/ online boek
The mural as graffiti deterrence. Niet gevonden Artikel
Fixing broken promises?’. Neighbourhood wardens and social capital. EBSCOhost Academic Search Elite Artikel
Self-reported youth delinquency in Europe and beyond. First results of the Second International Self-Report Delinquency Study in the context of police and victi‐ mization data. Niet gevonden Artikel
Omgaan met de perceptie van overlast en verloedering; Een beknopt advies voor de bestuurspraktijk. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Urban graffiti. Crime, control, and resistance. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Cultural criminology EBSCOhost Academic Search Elite Artikel
Revisiting Broken Windows theory. Examining the sources of the discriminant validity of perceived disorder and crime. Elsevier ScienceDirect Complete Artikel
Uit de verf!’ Eindevaluatie pilotproject integrale aanpak graffiti‐ overlast. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
‘Our desires are ungovernable’. Writing graffiti in urban space. Niet gevonden Artikel
Young people ‘as risk’ or young people ‘at risk’. Comparing discourses of anti-social behaviour in England and Victoria. Niet gevonden Artikel
Signal crimes and signal disorders. Notes on deviance as communicative action. Wiley Online Library Artikel
What’s your problem. Signal crimes and citizen-focused problem solving. Wiley Online Library Artikel
The spreading of disorder. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005 Niet gevonden Rapport
Stretching urban renaissance. Privatizing space, civilizing place, smmoning ‘community’. Verwijzing naar het Internet E-bron/PDF-bestand
Extending social disorganization Theory. Modeling the relationships between cohesion, disorder, and fear. Wiley Online Library Artikel
Anti-social behaviour, behavioural expectations and an urban aesthetic. Niet gevonden Artikel
Value judgments and criminalization. Niet gevonden Artikel
Overlast en verloedering ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van het Actieplan overlast en verloedering. SERV-documentatiecentrum Sociaal Economische Raad van Vlaanderen Boek
Wild signs. Graffiti in archaeology and history. Niet gevonden Boek
Reliability of an instrument for direct observation of urban neighbourhoods. Elsevier ScienceDirect Complete Artikel
Ecological assessments of community disorder. Their relationship to fear of crime and theoretical implications. Springer Complete Collection Artikel
Wallbangin’. Graffiti and gangs in L.A. Verwijzing naar het Internet E-bron/ Internet boek
Graffiti as communication. Exploring the discursive tensions of anonymous texts. Niet gevonden Artikel
Systematic social observation of public spaces. A new look at disorder in urban neighborhoods. DASH Home Artikel
Disorder and decline. Crime and the spiral of decay in American neighborhoods. Verwijzing naar het Internet E-bron/ Internet boek
A 21st century graffiti classification system. A typological tool for prioritizing graffiti removal. Niet gevonden Artikel
Patterns of graffiti offending. Towards recog‐ nition that graffiti offending is more than ‘kids messing around’ Niet gevonden Artikel
Reacties op graffiti. Graffitibeleid bij gemeenten en openbaar vervoersbedrijven Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod). Memorie van toelichting. Verwijzing naar het Internet E-bron/ Juridische bron
Cognitive processes underlying context effects in attitude measurement. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Graffiti in beeld. Tussenrapportage 1. Niet gevonden Rapport
Graffiti in beeld. Eindrapportage. Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Verkiezingsprogramma 2010-2014. VVD Utrecht. Zeker Nu! Verwijzing naar het Internet E-bron/ PDF-bestand
Graffiti, crime prevention & cultural space. Niet gevonden Artikel
Getting rid of graffiti. A practical guide to graffiti removal and anti-graffiti protection. Verwijzing naar het Internet E-bron/ Internet boek
Zijn Nederlandse burgers écht enthousiast over de nieuwe antiterrorismemaatregelen? Een vergelijking van attitudes en willingness to pay. Niet gevonden Artikel
Broken windows. Verwijzing naar het Internet E-bron
Assessing the spatial-temporal relationship between disorder and violence. Springer Complete Collection Artikel