andere bronnen over veiligheid

Publicaties via internet

Homan, C. ( 2006). Defensie en interne veiligheid: van vangnet naar volwaardige veiligheidspartner. Armex, 90 (1), 21-24.

Online krantenartikels

Vantomme, E. ( 29 april 2013). Uitbaters tabakswinkel achtervolgen dieven. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http:// mediargus.be

Criminaliteitscijfers 2013 blijven goedbewaard geheim. ( 24 december 2013). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http:// mediargus.be

Bove, L. ( 21 december 2013). Politiecijfers over criminaliteit al jarenlang geheim. De Tijd. Geraadpleegd via http:// mediargus.be

Vanhecke, N. ( 21 december 2013). We zijn gemakkelijke doelwitten. De Standaard. Geraadpleegd via http:// mediargus.be

Vanhee, K. ( 11 december 2013). Wijk start petitie tegen overlast. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http:// mediargus.be

Artikel Vaktijdschriften

Tijdschrift voor veiligheid:
Van Vliet, T., Salman, T., Boutellier, H. (2010). Gemeenschap als bron van positieve veiligheid. Een conceptuele verkenning en aanzet tot emirisch onderzoek. Tijdschrift voor veiligheid, 9 (2), 31-47.

Vlek, C. (2013). Regionale risicoprofielen ter versterking van veiligheidscapaciteiten. Overzicht en evaluatie tegen de achtergrond van het externe veiligheidsbeleid. Tijdschrift voor veiligheid, (3).

Eindwerken

Schrauwen, K. (2010). Een coördinator integrale veiligheid als regisseur van het lokaal veiligheidsbeleid? Over het ideaalprofiel, takenpakket en de relevantie.[eindwerk] Kortrijk: Vives.