Algemene Informatie Over Het Basisartikel

Referentie

Dorn, N. (2009). The end of organised crime in the European Union. Crime, Law and Social Change, 51 (2), 283-295

Korte inhoud

Het artikel gaat voornamelijk over de Europol Decision. Meer bepaald hoe dit besluit de sfeer verandert van politionele samenwerking via Europol. Het Europese Parlement speelt hierin de rol van de begrotingsautoriteit en houdt toezicht op Europol. Deze veranderingen stemmen goed overeen met de doelstellingen die eerst in het Reform Treaty stonden, met andere woorden: een samensmelting van de eerste en derde pilaar (zie tekening).
three%20pillars.gif
De vraag is waar wij plaatsnemen in het debat. Er zijn al grote problemen erkend in verband met georganiseerde criminaliteit. Er zijn te vage grenzen gelegd. Dit roept vragen op zoals bijvoorbeeld: Over hoeveel mensen gaat het? In welke periode? Met of zonder dreiging/geweld? Het begrip georganiseerde criminaliteit is dus nog te slecht afgebakend.
Ook is er de politieke partijdigheid. Mensen hebben sneller de neiging zich te focussen op buitenlanders als zondebok te zien.
De politie krijgt het moeilijk om te beslissen wat hun prioriteit is.
Wat wel moet toegegeven worden is dat de mate waarop de ernst en schade wordt ingeperkt minimaal is.
Door de negatieve commentaren en soms dreigingen van wetenschappers en anderen zal alles waarschijnlijk een positieve terugloop krijgen. Het is een internationale uitdaging.

Context

Titel: The end of organised crime in the European Union
Auteur: Nicholas Dorn
Uitgeverij: Spinger Netherlands
Is onderdeel van: Crime, law and social change
Datum: 2009
Genre: artikel
Taal: Engels
Doelgroep:
Bron: Springer Science & Business Media B.V.

Auteur

dr%20dorn.jpg
De auteur van mijn artikel is Nicholas Dorn. Hij is professor van de internationale veiligheid en bestuur op de universiteit Erasmus in Rotterdam. Hij heeft een voorgeschiedenis als socioloog en criminoloog. Zijn overkoepelende doelstellig is om vragen over regelgeving te plaatsen voor de systematische stabiliteit van de financiële markten naast vragen over het bestuur voor ecologische duurzaamheid en het bestuur van de nationale veiligheid. Hij schrijft vooral artikels over criminaliteit en het bestrijden ervan. Ook behandelt hij economische problemen.

Structuur

De tekst is duidelijk gestructureerd. Het heeft een inleiding, een midden en een slot. Door gebruik van tussentitels wordt het midden ook nog eens opgedeeld in verschillende onderdelen wat het lezen wel vlotter doet verlopen.
Er zijn veel bronnen aanwezig onderaan in de bibliografie. Nicholas Dorn heeft zichzelf dus goed geïnformeerd.