Aleksander Fatic
Aleksander%20Fatic.jpg
Aleksander Fatic is een filosoof met speciale interesse voor toegepaste ethiek, filosofische coaching en individuele en collectieve begeleiding. Hij ontving zijn doctoraat in 1996 in de filosofie. Hij volgde les in de Australische Nationale Universiteit en behaalde zijn diploma door een thesis te schrijven in de politieke filosofie. Deze thesis werd wereldwijd verspreid.
Zijn levensfilosofie is het Epicurisme en beroepsethiek voor de publieke sectoren.
Hij onderwees talloze ambtenaren in de ethiek en de ethiek-gevoelige aspecten van het overheidsbeleid.
Hij richtte zich de afgelopen jaren vooral op de relatie tussen filosofische praktijk, psychologie en psychiatrie.
Hij is vice-voorzitter van de universiteit Cambridge in de werkgroep bio-ethiek voor onderwijs in Servië en van nog veel meer dingen lid.